KAHJUSTUSTE KATALOOG

Sõiduk tuleb tagastada seisukorras, mis ei ole halvem kui selle kättesaamise hetkel, arvestades Sõiduki normaalselt kulumist. Sõiduk peab tagastamisel olema puhas, lõhnatu ja sama kütusetasemega paagis või akuga täituvusega, kui Sõiduki üleandmisel Osapoolele.

Lisaseadmete puudumine toob kaasa kulutusi, mis kajastuvad arvel. Kui te annate hiljem üle lisaseadmed, mida ei olnud kontrollimise ajal, jätame omale õiguse esitada kahjunõue tagasiulatavalt.

Alljärgnevatelt lehekülgedelt leiate aktsepteeritavate ja mitteaktsepteeritavate kahjustuste näiteid. Nende näidete põhjal saate te ligikaudselt arvestada, mida hinnatakse auto tagastamisel.

Mitteaktsepteeritavate kahjustuste korral saate kahju liigi ja ulatuse kohta kirjaliku teate. Kui te ei nõustu meie kahjunõudega, üritame leida lahenduse.

Lugupidamisega, SIXT+ meeskond

Sõiduki tagastamisel palume kontrollida kõikide dokumentide ja lisaseadmete olemasolu, mis te saite sõiduki üleandmisel, sealhulgas:

Sõiduki registreerimisdokumendid;
Numbrimärgid;
Tootja hooldusraamat;
Lisaseadmed nagu multimedia, võrguseadmed,kasutusjuhendid jne.;
Salvestusseadmed nagu CDd, DVDd, SD-kaardid jaUSB-pulgad navigeerimiseks;
Originaalveljed ja rehvid, rataste siseveljed;
Kõik autovõtmed, kaasa arvatud tagavaravõti;
Laadimisjuhtmed elektrisõidukitele;
Kütuse- ja teeninduskaardid (juhul, kui need onolemas).
HINDAMISKRITEERIUMID
MILLISEID KRITEERIUME VÕETAKSE ARVESSE SÕIDUKI SEISUNDI HINDAMISEL?
Sõiduki tehnilise seisukorra hindamisel võrreldakse erinevust tavapärase kulumise (aktsepteeritav kahjustus) ja kahju vahel, mis nõutakse sisse Osapoolelt (mitteaktsepteeritav kahjustus).
Aksepteerirav kahjustus
 • See on kahjustus, mis on tekkinud sõiduki tavapärasel kasutamisel, mis ei mõjuta negatiivselt sõiduki üldist välimust. Aktsepteeritava kahjustuse eest kahjunõuet ei esitata.
Mitteaksepteeritav kahjustus
 • Kahjustus, mille on põhjustanud õnnetus või kokkupõrge, ei kuulu tavapärase kasutuse alla ja tekitatud kahju eest esitatakse arve. Seejuures teeme me vahet kahjul, mille tekitamise eest esitatakse arve 100% ulatuses ja kahjul, mis tuleb hüvitada proportsionaalses vastavuses sõiduki vanuse, läbisõidu ja kasutusega. See sisaldab kahju, mille on tekitanud õnnetused või ebaõiged parandustööd, puuduvadautoosad ja kahjustust, mis mõjutab juhtimis- ja liiklusohutust. Selle alla kuuluvad ka kahjud, mis mõjutavad sõiduki välimust ja funktsioone. Mitteaktsepteeritav kahjustus vähendab sõiduki turuväärtust.
KERE
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Väikesed mõlgid, mis ei kahjusta sõiduki värvi
 • Mitte sügavamad kui 1 mm ja mitte suuremad kui 1 € münt (maksimaalselt 20 mm)
 • Maksimaalselt 3 mõlki ühel keredetailil
 • Nõuetekohane ja professionaalne hooldus
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Mõlgid, mis põhjustavad kahjustusi värvile
 • Mõlgid, mis on sügavamad kui 1 mm ja suuremad kui 1 € münt (> 20 mm)
 • Rohkem kui 3 mõlki ühel keredetailil
 • Nõuetele mittevastav ja/või ebaprofessionaalne hooldus
 • Kahjustused erinevatest õnnetustest
 • Rahe tekitatud kahjustused
VÄRV
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Keskkonnamõjust põhjustatud kahjustus, mille saab kõrvaldada poleerimisega
 • Väikesed kivitäkked – 1 kuni 4 mõlki ühel kereosal
 • Autopesu süsteemide põhjustatud jäljed või tuhmunud värviga kohad, mille saab eemaldada poleerimisega
 • Väikesed kriimustused värvi pinnal (näiteks autouste äärtel).
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Keskkonnamõjust põhjustatud kahjustus, mida ei saa eemaldada poleerimisega
 • Tihe kivitäkete kontsentratsioon – 5 või enam mõlki ühel autokere detailil
 • Roostetanud või korrodeerunud kivitäkete jäljed
 • Värvikahjustused, mida ei saa kõrvaldada poleerimisega
 • Sõidukile jäänud kleebiste või etiketikilede osad
 • Nõuetele mittevastav või ebaprofessionaalne ülevärvimine (näiteks tolmuse pinna värvimine, värvinired, plekid või erineva tooniga värvid)
PÕRKERAUAD, PORITIIVAD JA ILULIISTUD
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Väikesed hõõrdumisjäljed või kriimustused, mille saab kõrvaldada poleerimisega
 • Väikesed kivitäkked ja väikesed kriimustused, mida ei ole näha ja mis on vastavuses sõiduki vanuse ja läbisõiduga
 • Väikesed kivitäkked – 1 kuni 4 mõlki ühel põrkeraua või poritiiva detailil
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Kahjustus, mis nõuab sõiduki detaili asendamist, hooldust või värvimist. Näiteks: praod, kriimustused, kooruv värv, muljumised, kokkusurumused ja deformatsioonid, samuti nõuetele mittevastav ja/või ebaprofessionaalne hooldus
 • Tihe kivitäkete kontsentratsioon – 5 või rohkem mõlki ühel põrkeraua või poritiiva detailil
AUTOKLAAS JA TULED
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Väikesed pinnapealsed kivitäkked, mis ei ole otsekohe märgatavad ja mis ei ohusta liiklusturvalisust
 • Tuuleklaasid, mida on hooldatud vastavalt Liiklusseadusele (hoolduse poolt põhjustatud nähtavate defektide korral rakendame väärtuse langetamist)
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Kahjustus, mis mõjutab liiklusohutust
 • Mõrad või praod klaasis
 • Täketega klaasiosad
 • Nõuetele mittevastav ja/või ebaprofessionaalne õhulukkude hooldus/remont, hooldatud osade määrdumine, täitmata praod, väändumine, täketega osad või purunemised
 • Kriimustused
 • Kondensveega ja/või katkised tuled (nagu esituled, tagatuled jne)
Lamineeritud tuuleklaasi paranduse reeglid
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
A = viirutatud ala = parandustööd pole lubatud; B = parandustööd on lubatud
ENNE PARANDUST
PEALE PARANDUST

Tuuleklaasi või parandada ainult siis, kui:

 • kahjustus on välisel pinnal. Sisepind või kilekiht ei ole kahjustunud
 • parandustööd tehakse võimalikult kiiresti. Ei vedelikud ega mustus pole kahjustunud piirkonda sattunud
 • täke pole suurem kui 5 mm
 • täkked on vähemalt 10 cm kaugusel klaasi servast
 • kivitäkked peavad olema parandatud

Sõiduautod ja teised kuni 3,5-tonnised sõidukid:

Peab olema tagatud, et juhil on piisav vaateväli kõigis ilmastikutingimustes. Seda vaatevälja mõõdetakse istme keskelt, see on 29 cm lai ja lõpeb klaasipuhastajate tööpiirkonna ülemise ja alumise servaga.

MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
ENNE PARANDUST
PEALE PARANDUST
 • Kõrvaldatud kivitäkked, visuaalselt sobimatu: rakendatakse väärtuse vähendamist
 • Kõrvaldatud kivitäkked, tehniliselt sobimatu: nõutakse asendamist
REHVID
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Rehvi mustri sügavus (mõõdetuna põhilisest veerealast) minimaalselt 2 mm suverehvide korral ja 4 mm talverehvide või aastaringi kasutatavate rehvide korral.
 • Rehvide külgedele tekkinud väikesed hõõrdumisjäljed, mis ei ole kahjustanud rehvikarkassi niite ja mis ei ohusta liiklusturvalisust
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Rehvi mustri sügavus (mõõdetuna põhilisest veerealast) on madalam, kui 2 mm suverehvide korral või madalam, kui 4 mm talverehvide ja aastaringselt kasutatavate rehvide korral
 • Ühest küljest kulunud rehvid või välistest teguritest kahjustatud rehvid
 • Rehvide joondamise vajadus (ebaühtlane rehvi turvise kulumine)
 • Rataste/rehvide kombinatsioonid, mille kasutamiseks ei ole tootja volitust
 • Kahjustused, mis ohustavad liiklusturvalisust (praod, poorsus, võõrkehad rehvides jne)
VELJED JA ILUKILBID
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Märgid korrosioonist (nagu tänavasoola kasutamisest), mis ei ole tekkinud peale mehaanilist kahjustust
 • Väikesed, maksimaalselt suurusega 20 mm ja sügavusega 1 mm kriimustused ja hõõrdumised, mis on velje serval ja mida saab parandada. (See lõik ei kehti velgede kohta, mille valmistamise tehnoloogia muudab parandamise võimatuks)
 • Ilukilpide kriimustused, mis on väiksemad kui 100 mm
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Praod, deformatsioon või rebenemised
 • Kriimustused, mis on suuremad, kui 20 mm ja sügavamad, kui 1 mm, kaasa arvatud nähtavad materjali kriimustused. (See lõik ei kehti velgede kohta, mille tootmistehnoloogia välistab parandamise)
 • Ei ole originaalvaruosi
 • 20 mm suurem korrosioonikahjustus
 • Suuremad kui 100 mm kriimustused ilukilpidel ja/või kahjustatud ilukilbi kinnitusklambrid
SALONG JA ISTMED
AKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Luitunud värv, kerge ja ühtlane värvi pleekimine, mille on põhjustanud tavapärane sõiduki kasutamine ja kulumine
 • Tavapärane põrandakatte kulumine, mis on vastavuses sõiduki vanuse ja läbisõiduga
 • Väikesed kriimustused ja korrodeerumine, mille põhjustab sõiduki tavapärane kasutamine
 • Kergesti eemaldatavad plekid, mille eemaldamine ei nõua keemiliste puhastusainete kasutamist
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Tugev määrdumine, oluline värvi luitumine
 • Augud, praod, sisselõiked või mistahes üldine kahjustus
 • Määrdumine, mida ei saa üldse eemaldada või määrdumine, mida on väga raske eemaldada
 • Mistahes ebameeldiv lõhn (põhjustatud suitsetamisest, loomade sõidukis viibimisest, hallitusest jne)
 • Puuduvad osad
KAHJUSTUSED LISASEADMETELE
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Väikesed puuraugud, mis jäävad autojuhi või autos viibijate nägemisulatusse, näiteks armatuurlaual, keskkonsoolil, uksepaneelidel jne.
 • Muudatused, mida ei saa tagasi pöörata algsesse olukorda.
 • Kahjustused, mida on tekitanud lisaseadmete paigaldus, nt sisselõiked pagasiruumis või uksepaneelil, kleepsud või jäljed
 • Kriimustused ekraanidel, nt navigatsiooniekraanil
TEHNILISED KOMPONENDID
Tehnilised osad: mootor, ülekanne, käigukast, sillad, rooliseade, pidurid jne.
TEHNILISED KOMPONENDID
 • Normaalne kulumine, mis ei mõjuta sõiduturvalisust ega kasutusturvalisust
 • Täielikult tõendatud ülevaade hooldustöödest
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Kahjustus, mis mõjutab auto sõiduturvalisust või kasutusturvalisust (nt mootoriruumi, veermiku, rooliseadme, teiste alamosade ja kaitseseadmete kahjustus, mis ei tulene normaalsest kulumisest – kokkupõrge esemetega, kõnniteeservaga jne.)
 • Ülevaatused/hooldused, mis pole teostatud vastavalt tootja juhistele, Liiklusseadusele või mida on läbi viinud volitamata parandus- või hooldustöökojad
 • Tegemata ülevaatused või ülevaatused, mis pole toimunud vastavalt tootja juhistele ja kõik sellest tingitud kahjustused või puudused
 • Funktsionaalne kahjustus lukkudel, furnituuridel, lisaseadmetel jne.
MUUD OSAD
MITTEAKSEPTEERITAV KAHJUSTUS
 • Sõiduki puuduvad originaalosad (nt originaal ja/või tagavara komplekt velgi, rehve ja rehvipolte, standardseadmed ja lisaseadmed, tagavaravõtmed (nõuab lukustussüsteemi vahetust), raadio koodikaart, alarmseadmed, kaasasolevad tööriistad, helkurvest, autoapteek, hooldusraamat, kasutusjuhend, navigatsiooni CD või DVD, salvestusseadmed, SDmälukaardid, USB, navigeerimisseadmed, registreerimistunnistus, ülevaatustõend, elektrisõidukite laadimisjuhtmed, jne)
 • Tehnilised muudatused (nt mootoritöö optimeerimine ehk chip-tuning, vedrustuse madaldamine, jne)
Küsimuste korral:

Lae alla SIXT+ BALTICS rakendus